Маркетинг автоматизация и е-mail

Увеличете продажбите си и трафика на уебсайта си чрез автоматизация на маркетинг процесите Ви. Фокусирайте усилията си върху точните клиенти в точното време чрез таргетирани кампании въз основа на поведението им.

online shop development wisbix

Какво е маркегинг автоматизацията?

Маркетинг автоматизацията се случва чрез използването на специализиран софтуер, за да се автоматизират различни маркетингови процеси, свързани с определени бизнес цели. Например кампании, които имат за цел да поддържат интереса на потенциални клиенти, докато те не вземат решение за покупка, чрез напомнящи и персонализирани имейли. Чрез сегментиране и анализ на групите потребители, може да се създаде подходяща кампания, която да мотивира потребителите да извършат конкретно действие.

Защо ви е нужна маркегинг автоматизацията?

Автоматизацията може да извършва рутинни задачи като наливане на потенциални клиенти в база данни, оставяйки повече време на Вас и Вашите служители да се фокусирате върху важните въпроси за вашия бизнес.

Ползи от маркетинг автоматизацията

Детайлна сегментация

Автоматизиран процес на сегментиране, при който можете да разделите клиентите си въз основа на тяхното поведение, като попълване на формуляри, предприети действия, посетени страници и т.н.

персоналицирани имейли

Изпращайте персонализирани имейли на вашите клиенти, за да създадете персонализирано изживяване, да стимулирате ангажираността им и увеличите приходите си.

Създаване на кампании

Създавайте успешни автоматизирани кампании, където можете да решите какво съдържание да изпратите на потенциалните си клиенти в зависимост от техните действия и решения.

Как работи системата за автоматизация?

  • Софтуера, интегриран към уебсайта Ви проследява и анализира действията на потребителя при различни точки на контакт. Този процес се нарича „проследяване на поведението“ и има за цел да помогне на компаниите да разберат намеренията на своите клиенти, да създадат видими модели и да съберат информация, която може да бъде използвана в продажбите и маркетинга.
  • След това въз основа на получената информация, може да групирате клиентите в различни сегменти или категории. Това може да се направи в зависимост от тяхната покупателска история, интереси, поведение при покупка и други характеристики. Използването на сегментация позволява създаването и управляването на подгрупи, които са подходящи за специфични маркетингови инициативи. Това може да включва изпращане на персонализирани съобщения или провеждане на рекламни кампании, насочени точно към тези сегментирани групи.
  • Следва създаване на работни потоци. Работните потоци (или workflow) в автоматизирания маркетинг са последователности от автоматизирани задачи, които се изпълняват на база определени събития или условия. Например, поток може да бъде стартиран, когато клиент се абонира за бюлетин или направи покупка чрез уебсайта. Този поток е базиран на вече направената сегментация на целевата аудитория.
  • Също така, може да бъде променен и статуса на потребителя спрямо неговата активност. Например, след успешно завършен закупуване, потокът може автоматично да актуализира статуса на клиента на „активен клиент“ и да записва информация за покупката.
  • Системата за автоматизация може да генерира отчети и анализи за реакциите и поведението на клиентите. Тези данни може да се използват за оценка на ефективността на маркетинг дейностите Ви и за взимане на решения за бъдещи маркетингови стратегии.
vecteezy illustration of digital transformation and email campaign Converted 01

Измерване и оптимизиране със системата за автоматизиране

Лесен за използване анализ

Получете представа за цялостната ефективност на вашите кампании с лесни за използване и ясни диаграми.

Създаване на клиентски поток

Опознайте всички допирни точки на вашите клиенти с вашата марка и съобразете маркетинговите си усилия с техните нужди.

ПЕРСОНАЛИЗИРАНИ ОТЧЕТИ

Създайте Ваши персонализирани отчети – изберете величините и показателите и превърнете данните си в практични прозрения, за да постигнете целите си и да оптимизирате ефективността си.

Какво може да направим ние за Вас?

Инсталация и интеграция

Инсталиране на системата и инстрегриране с Вашият уебсайт. Настройка на системата според специфичните нужди на Вашия бизнес.

Управление на системата

Ако пожелаете може да поемем всички процеси по създаване на сегменти, таргетирани кампании и персонализирани съобщения към Вашите клиенти.

Техническа поддръжка

Ще поемем всички дейности по техническата поддръжка на системата, за да осугурим гладката ѝ работа.

Първи стъпки към Вашата маркетинг автоматизация


Нашата цел е да Ви предоставим най-доброто обслужване и решение, отговарящо на Вашите нужди. Съвсем скоро, един от нашите представители ще се свърже с Вас, за да обсъдим подробности, изясним всякакви въпроси и уточним допълнителни изисквания.

Marketing Automation BG