Нашите проекти

Odo Pro

Дизайн и разработка

ERP система, която разполага с всички модули необхтодими за успешно управление на бизнеса.

БАР

Дизайн и разработка

Сдружение с нестопанска цел, обединяващо български и чуждестранни компании, занимаващи се с управление на вторични суровини от цветни и черни метали, хартия, пластмаса, стъкло и др.

Teneko

Дизайн и разработка

Организация, занимаваща се с оползотворяване на отпадъци от електрическо и електронно оборудване, която е лицензирана от 2015 г.

Gumi Recycling

Дизайн и разработка

Гуми Рисайклинг ЕООД е организация по оползотворяване на излезли от употреба гуми.

Oil Resource

Дизайн и разработка

Eco Oil Resource е организация за оползотворяване на отработени масла.

Nord Recycling

Дизайн и разработка

Основната дейност на Норд Елрециклинг като ООп на негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА) се изразява в изграждането на система от мероприятия и съоръжения за третиране на стари батерии и акумулатори, както и на образуваните от тях отпадъци.

АТР

Дизайн и разработка

Асоциация за текстилно рециклиране (АTР) е юридическо лице с нестопанска цел.

Пумпелина

Дизайн и разработка

Център за работа с деца, който функционира, като кабинети за диагностика и стимулиране на комуникацията за деца от 0 до 14 години.

СЧПЛ

Дизайн и разработка

Сдружение с нестопанска цел на логопедите в България. Техният сайт представя екипа и условията за членство.

Много Здраве

Дизайн и разработка

Онлайн аптека

Pitopy

Дизайн и разработка

Аутсорсинг компания, предоставяща ИТ услуги, обхващащи ИТ инфраструктура, системна администрация и управление на проекти.

ByteOpt

Дизайн и разработка

Водещ доставчик на услуги и решения, обхващащи сървъри, хостинг и колокация.

Nord

SEO & Оптимизация

Дейността на Норд Холдинг е насочена към приемане на отпадъци директно от населението и предприятията за последващо третиране и директна продажба на големи български преработватели и чуждестранни рециклиращи предприятия.

Аюрведа София

SEO SEO & Оптимизация Site opt

Аюрведа клиник София е първата клиника, предлагаща медицински прегледи и медицински консултации изцяло от индийски терапевти в столицата на България.

Аюрведа Банско

SEO & Оптимизация

Аюрведа клиник София е първата клиника, предлагаща медицински прегледи и медицински консултации изцяло от индийски терапевти в Банско.

Next Basket

SEO & Оптимизация


NEXT BASKET е уникална комбинирана онлайн и складова платформа за електронна търговия.

Odo Pro

SEO & Оптимизация

ERP система, която разполага с всички модули необхтодими за успешно управление на бизнеса.

БАР

SEO & Оптимизация

Сдружение с нестопанска цел, обединяващо български и чуждестранни компании, занимаващи се с управление на вторични суровини от цветни и черни метали, хартия, пластмаса, стъкло и др.

Teneko

SEO & Оптимизация

Организация, занимаваща се с оползотворяване на отпадъци от електрическо и електронно оборудване, която е лицензирана от 2015 г.

Gumi Recycling

SEO & Оптимизация

Гуми Рисайклинг ЕООД е организация по оползотворяване на излезли от употреба гуми.

Oil Resource

SEO & Оптимизация

Eco Oil Resource е организация за оползотворяване на отработени масла.

Nord Recycling

SEO & Оптимизация

Основната дейност на Норд Елрециклинг като ООп на негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА) се изразява в изграждането на система от мероприятия и съоръжения за третиране на стари батерии и акумулатори, както и на образуваните от тях отпадъци.

АТР

SEO & Оптимизация

Асоциация за текстилно рециклиране (АTР) е юридическо лице с нестопанска цел.

Пумпелина

SEO & Оптимизация

Център за работа с деца, който функционира, като кабинети за диагностика и стимулиране на комуникацията за деца от 0 до 14 години.

1 / 9
odopro slider image
bar bg slider image 1
teneko slider image
gumi slider image
oils slider image
nord recycling slider image
atr slider image
pumpelina slider image 2
usslp slider image
mnogozdrave slider image
pitopy slider image
byteopt slider image
nordholding slider image
aysofia slider image
aybansko slider image
nextbasket slider image
odopro slider image
bar bg slider image 1
teneko slider image
gumi slider image
oils slider image
nord recycling slider image
atr slider image
pumpelina slider image 2